SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Spremembe in novosti
(terminsko '00)

Na tej strani se nahaja terminski spisek vseh sprememb in novosti, ki so bile izvedene v programu.

Mesec Marec. (97.2.07 )

Aplikacija

Urejanje geometrije
 • Pri urejanju geometrije je lahko prišlo do nenormalnega naraščanja velikosti baze. Vzrok napake je odpravljen, preverjanje in popravek baz pa se lahko izvede v raziskovalcu. Izbere se preverjanje napak, Pritisne gumb številka 2 in se izbere plasti, ki so bile urejane v zadnjem času (Lahko tudi vse, a bo preverjanje trajalo nekaj minut). Če se pojavi tip napake 'Več nizov podatkov v enojnem nizu podatkov' ('Multiple datasets in single dataset') izberete na vsaki napaki avtomatsko popravljanje in s tem je baza podatkov optimizirana.
Maska
 • Iskanje po zapisih nadgrajeno. Upoštevajo se lahko velike in male črke, cele besede in lahko se išče samo po določenem polju. Iskani tekst se lahko izbira med zadnjimi iskanji.
Tematika
 • V legendi se ni pravilno risala razčlenitev vrednosti Vidno.
 • Pri urejanju teme je pri funkciji Vrednost po razredih za Barvo dodan gumb za linearno porazdelitev barve. Porazdeli jo med prvim in zadnjim elementom.
 • Pri izrisu šrafur poligonov se je včasih zgodilo, da se je šrafura razlila preko celega ekrana. To je sedaj odpravljeno.
 • Ob kliku na temo se odpre plavajoči menu. Sedaj je prva opcija v tem meniju urejanje celotne teme (prej je bila zadnja), poleg tega pa se imenuje po tipu teme.
Maska
 • Pri navigatorju po rekordih in po datasetih dodan tudi števec [X/XX]. V Custom formih z večkratnimi nizi podatkov je portebno povečati velikost.
 • Iskanje teksta sedaj deluje pravilno tudi po večkratnih nizih podatkov.
Porocilo
 • Urejevalnik poročil je prenovljen. Možno je povečevanje in pomanjševanje, vsaka sekcija na svoji strani,...
Uvoz
 • Pri uvozu iz SHP datotek se otoki ne uvozijo z večjim poligonom, ampak šele ob uvozu otoka. Doslej se je otok dvakrat uvozil.
Izvoz
 • Če so bile v enem datasetu samo formule, se niso pravilno izvažale.

Urejevalniki

Predloga izrisa
 • Dodane so lastnosti pri izrisu karte.
  Merilo, Y, X za določanje pozicije izrisa.
  Tema za določanje teme za izris.
  Te lastnosti lahko še zmeraj nastavljate v OnPaint dogodku karte.
 • Pri izrisu se preverja velikost papirja v printerju z velikostjo določeno v predlogi izrisa in na napake opozori.

Splošno

 • Na naši domači strani je nova verzija gonilnikov za zaščitni ključ, ki deluje tudi z Windows 2000.
Preverjanje napak
 • Dodano je preverjanje za pokvarjeno datoteko podatkovne plasti.
Raziskovalec
 • Dodana je opcija Report, ki naredi poročilo o izbranih objektih.
Uvoz/izvoz v SIF
 • Če ni bilo .SIL datoteke pri importu plasti, ki je imela podatke, potem program ni zbrisal obstoječe baze.

Basic

Konstante
 • ifBMP = 0
  ifBMP_RLE = 1
  ifJPG = 2
  ifTIF = 3
  ifTIF_G4 = 4
  ifPNG = 5
  Konstante za formate pri shranjevanju ekrana oz predloge izrisa v rastrsko datoteko.
Procedure
 • RedrawNoRefresh
  Dodana je procedura, ki izvede redraw ekrana, a se slika obnovi šele, ko je narisana do konca.
 • Replace (S, ChangeWhat, ChangeTo As String) As String
  Dodana je procedura, ki zamenja vse ChangeWhat v ChangeTo v tekstu S in vrne string kot rezultat.
 • WrapText (S As String, Length as Long) As String
  Dodana je funkcija, ki vrne tekst v večih vrsticah, če je le ta daljši od Length parametra. Zelo uporabno v tematikah, za izpis daljših tekstov.
Objekti
 • TUserGroup.IsMember (User As TUser) As Boolean
  Dodana je funkcija, ki vrne true, če je uporabnik v grupi.
Objekt TLayer
 • TLayer.DataViewAccess As TUserGroup
  TLayer.DataEditAccess As TUserGroup
  Dodani sta lastnosti, ki nastavljata dovoljenji za vpogled in vnos podatkov za to podatkovno plast.
Objekt TRecord
 • Odpravljena je izgubljanje spomina v metodah TRecord objekta.
Objekt TEditRecord
 • TEditRecord.AutoCentroid
  Dodana je metoda, ki avtomatsko postavi centroid za editirano entiteto.
Objekt TPrintLayout
 • Pri ukazu SaveImage pride včasih (redko) do tega, da izris seže preko roba karte. Problem je povezan z odpovedjo sistemskega clipanja (rezanja), pojavi pa se pri večjih resolucijah oz. velikostih.