SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Pogosta vprašanja
(SIF)

Pregled pogostih vprašanj

Gumb 'Select application???' ne izbere vseh objektov, ki so uporabljani v aplikaciji ?

Gumb 'Select application???' izbere samo nekaj simbolov, ne pa vseh !

Gumb 'Select application???' ne izbere vseh objektov, ki so uporabljani v aplikaciji ?

'Select application???' operacija najde samo objekte, ki so v [], in zato ne najde objektov, ki so dodani z AddMask metodo ali Layers.ByName,...
Rešitev tega je, da se uporabi 'UsedIn???' lastnost objekta. Tu se lahko našteje aplikacije, ki uporabljajo ta objekt. Za vsak objekt se avtomatsko doda 'UsedIn???' vseh map, ki so na poti do objekta.

Gumb 'Select application???' izbere samo nekaj simbolov, ne pa vseh !

'Select application???' operacija najde samo simbole, ki so dejansko uporabljeni.
Rešitev tega je, da se uporabi 'UsedIn???' lastnost simbolov. Tu se lahko našteje aplikacije, ki uporabljajo ta simbol. Za vsak simbol se avtomatsko doda 'UsedIn???' vseh map, ki so na poti do simbola tako, da se lahko določi 'UsedIn???' tudi za več simbolov naenkrat.
Enako velja za tipe linij in tipe šrafur.