SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Pogosta vprašanja
(GeoStat)

Pregled pogostih vprašanj

Kako pridobim podatke v dialogu iz drugih plasti (npr: Ime občine)?

Kako sumiram podatke znotraj poligonov?

Kako si konstruiram Grid?

Kako pridobim podatke v dialogu iz drugih plasti (npr: Ime občine)?

V dialog (za kreiranje dialoga glej Maska ) dodajte gumb in v lastnost Ukaz zapišite proceduro GetFromLayer z naslednjo sintakso:
Dim L as Tlayer
L = CurLyr
GetFromLayer (L, "IMEOBC", [NOBC], "OB_IME")
L – Tekoči layer - konstanta
"IMEOBC" – ime ali drugo ime polja v katerega naj se zapiše dobljena vrednost
[NOBC] - Ime plasti, v kateri naj se išče podatke
"OB_IME" - Ime polja v plasti [NOBC], iz katerega se bo prevzelo podatek
Procedura išče podatke na podlagi dvoklika centroida trenutnega zapisa, kar pomeni, da če išče podatke v poligonu, ki se odziva na dvoklik, iz točkovne plasti, pa podatek, ki je na tej lokaciji in se odziva na dvoklik. Pred izvedbo te funkcije morate imeti v maski vnesen podatek o centroidu. Če procedura najde več kot en podatek, potem morate ustrezen podatek izbrati iz seznama.

Kako sumiram podatke znotraj poligonov?

Uporabite proceduro SumData , ki vam sešteva številčna polja v opredeljeni podatkovni plasti znotraj izbrane poligonske podatkovni plasti po posameznih poligonih. Rezultat je nova podatkovna plast sumarnikov in poligonov.

Kako si konstruiram Grid?

Gridno mrežo si lahko konstruirate s proceduro MakeGridLayer , na podlagi točkovne baze podatkov (npr Gospodinjstev). Procedura vam sešteva vsa številčna polja znotraj predhodno opredeljenega gridnega polja, in vam kreira nov layer.