SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Aplikacija Kataster dreves in zelenic

To je aplikacija namenjena prvenstveno zajemu, obdelavi in ažuriranju katastra dreves in zelenic. Aplikacija s podobno vsebino že deluje v Občini Velenje, kjer jo uporabljajo za kontrolo obrezovanja dreves in okrasnih grmov.

Aplikacija se sestoji iz naslednjih obstoječih baz podatkov:

  • ROTE (register teritorialnih enot R Slovenije - Naselja, Krajevne skupnosti, Občine, Katastrske občine,…)
  • Plasti za prikazovanje in izrise skanogramov GURS v merilu TK 50, TK 25, TTN 10 in TTN 5,
  • Plasti za prikazovanje in izrise Ortofoto posnetkov, katere naročnik naroči in pridobi pri Geodetski upravi R Slovenije

Dovoljenje za uporabo podatkov naročnik pridobi pri Geodetski upravi R Slovenije

Nadalje so predvidene strukture plasti, katerih podatki se bodo zajemali in ažurirali pri naročniku:

  • Kataster dreves - strukturo plasti z opisom poda naročnik, delovno okolje, procedure, forme izpisa in izrisa izdela ponudnik
  • Kataster zelenic - strukturo plasti z opisom poda naročnik, delovno okolje, procedure, forme izpisa in izrisa izdela ponudnik