SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Ali ste vedeli…

Da lahko pri grafičnih izrisih kombinirate različne baze podatkov med seboj!

Primer: Zanima vas število prebivalcev v krogu 1 km pri Poslovni dejavnosti Gostinstvo. V grafični entiteti Label za plast Poslovni register nastavite naslednje vrednosti

If: [Panoga] = 'GOSTINSTVO'
Text: FloatToStr (SumRecCircle (CurRec, [GOSP97], 
   'Število prebivalcev', "[Sifra obcine] = 99", 1000))

Funkcija SumRecCircle sešteva iz baze Gospodinstev polje Število prebivalcev s prostorsko omejitvijo kroga z radijem 1000 m, če je panoga Gostinjstvo. Podobne procedure so še SumRecPoly, SumRecRing in SumRecPolyLine.

Obrazložitev

 • CurRec: tekoči record
 • [GOSP97]: plast iz katere se dela sumarnik
 • 'Število prebivalcev': ime polja, za katerega se naj vrši sumiranje
 • "[Sifra obcine] = 99": SQL pogoj
 • 1000: Radij

Primeri:

Število zaposlenih v dejavnosti Gostinstvo v poligonu

SumRecPoly (currec,[PR97], 'Zaposleni po agenciji', 
 "[Panoga]='GOSTINSTVO'")

Število zaposlenih v dejavnosti Gostinstvo v 200m pasu polilinije

SumRecPolyline (currec,[PR97], 'Zaposleni po agenciji', 
 "[Panoga]='GOSTINSTVO'", 200)

Število zaposlenih v dejavnosti Gostinstvo v kolobarju 1000 - 2000m

SumRecRing (currec,[PR97], 'Zaposleni po agenciji', 
 "[Panoga] = 'GOSTINSTVO' ",1000,2000)

Število firm, ki se ukvarjajo z panogo Gostinstvo v poligonuj.

CountRecPoly (currec,[PR97], "[Panoga]='GOSTINSTVO'")

OPOMBA: Te procedure izvajajo sumarnike s kombinacijo dveh plasti, in pri večjih bazah podatkov so temu ustrezno hitre. Za gornje primere velja, da jih je smiselno izvajati na prostoru občin ali manjšem.

Prav tako lahko vse izračunane vrednosti funkcij SumRecPoly, SumRecPolyLine, SumRecRing, SumRecCircle in CountRecPoly trajno zapišete v izbrano plast. s funkcijo WriteRezSumRecFun.

Postopek je sledeč: Najprej morate v plasti v katero želite zapisati rezultate funkcije dodati novo polje (glej Layers - plasti). Nato v aplikaciji pritisnete SpaceBar, da dobite CommandBar (console). Vtipkajte ukaz WriteRezSumRecFun. Izberite plast, in polje, ki ste ga dodali v to plast. Nato opredelite Filtrirne pogoje (prostorske in SQL), z Execute potrdite filtrirne pogoje, z Cancel, prekinete nabor. Program vam ponudi eno od sintaks procedur, ki jo morate popraviti (Vpišite PRAVILNO sintakso procedure (glej zgoraj)). GlobVarF = in GlobCurRec sta konstanti in ju ne spreminjate, obvezno pa morate popraviti ali pustiti samo narekovaje za 'SQL izraz'. Če je procedura pravilno napisana, se vam rezultat procedure zapisuje v izbrano polje.

Procedura s podobno funkcijo je tudi ReadFromPolygone. Za detajle kontaktirajte O avtorjih programa

Da lahko večje baze podatkov oziroma filtrirane podatke zapišete v nov layer!

S tem si iz večje baze podatkov izločite samo tiste podatke, ki so predmet vašega zanimanja, in s tem pohitrite nadaljne analize. Za izvedbo uporabite proceduro MakeNewLayer (Zapiši v novo Plast). Za detajle glej GEOSTAT 97 aplikacija

Da lahko grafični entiteti spremenite dolgo ime, kratko ime in komentar!

To lahko storite že v DrawList editorju (glej DrawList), ali v aplikaciji, v DrawListi pri grafični entiteti kliknete na gumbek, kjer spremenite ime grafične entitete, v rubriki Name. S tem si lahko natančno definirate, kaj vsebuje določena grafična entiteta, in kaj prikazuje.

Da lahko izvedete rekapitulacijo po prostorskih entitetah!

Za detajle glej GEOSTAT 97 aplikacija, Rekapitulacija.