SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Prostorske analize

Izvajanje prostorsko orientiranih analiz podatkov je temeljna funkcija vsakega GIS-a. Tudi SDMS ima na tem področju bogat nabor operacij:

Filtriranje podatkov po standardnih prostorskih pogojih (filter)

To je znotraj podanega okna ali poligona oz. v določeni oddaljenosti od podane točke oz. polilinije. Prostorski pogoj se lahko vnese ročno ali pa prenese iz druge podatkovne plasti. Prostorski pogoji se lahko kombinirajo tudi s podatkovnimi v obliki standardnega SQL izraza.

Prostorsko prekrivanje podatkovnih plasti (overlay)

Podatkovne plasti se lahko medsebojno fizično 'prekrijejo' ter kot rezultat tvorijo novo podatkovno plast. Le-ta vsebuje objekte, ki so rezultat prostorskega preseka, torej 'razbiti' poligoni ali polilinije. Novo nastali objekti seveda vsebujejo tudi podatke iz originalnih objektov.

Zruževanje poligonov z enakimi vrednostmi (merge)

Poligoni, ki ležijo skupaj in imajo enako vrednost določenega polja (ali polj), se avtomatsko združijo.

Kreiranje obrisov okoli objektov (buffer)

Za poljubno izbrane grupe objektov se avtomatsko zgradi obris okoli teh objektov na podani oddaljenosti (buffer). Oddaljenost obrisa je lahko fiksna ali pa se prevzema poljubna vrednost podanega objekta.

Preverjanje topološke pravilnosti poligonskih plasti (build)

Za geodetske pa tudi druge namene je treba pogosto izdelati 'topološko čiste' podatkovne plasti. SDMS vsebuje orodje za preverjanje in graditev topološke čistosti, ki označi vse napake in jih tudi pomaga odstraniti. S postopno eliminacijo le-teh se končno pride do željenega rezultata.

Analize omrežja (network)

Operacije za izračun najkrajše/najhitrejše poti med točkami v omrežju, preverjanje povezljivosti omrežja ter podobne simulacije.

Analize celic (grid)

Omogočajo kreiranje celičnih (grid-nih) podatkovnih plasti, ki se lahko uporabljajo za prikaz in analize statističnih podatkov.